Προσβασιμότητα

Εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ

Ο Αρχαιολογικός Χώρος και το Μουσείο είναι χώροι φιλικοί και προσβάσιμοι για άτομα με ειδικές ανάγκες.