«Τα μνημεία της Κορινθίας μας απλώνουν το χέρι…», Μάρτιος 2014

Διήμερο σεμινάριο μουσειακής εκπαίδευσης, για 200 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Στόχος του σεμιναρίου ήταν η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την ιστορία, την αρχαιολογική και νεώτερη πολιτιστική κληρονομιά της Κορινθίας, η κατανόηση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των μνημείων και, κυρίως, η εξοικείωση με τα μεθοδολογικά εργαλεία της μουσειακής εκπαίδευσης, προκειμένου οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, να προχωρήσουν, στο πλαίσιο της σχολικής πράξης, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων με αφετηρία την τοπική πολιτιστική κληρονομιά.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 4ου Λυκείου Κορίνθου, στο Μουσείο – Αρχαιολογικό Χώρο Αρχαίας Κορίνθου, στη Βασιλική Λεχαίου και στη Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Επίσκεψη - άσκηση στη Βασιλική Λεχαίου

Διδασκαλία μουσικοκινητικού δρώμενου