«Η Βασιλική στο Λέχαιο αφηγείται ιστορίες για τη νέα θρησκεία…», Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2015

Εκπαιδευτική δραστηριότητα στον χώρο της Βασιλικής του Μάρτυρα Λεωνίδη και στον περιβάλλοντα υδροβιότοπο, με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με την ιστορία του μνημείου διαχρονικά, τη θέση του στον χάρτη της πρωτοβυζαντινής Κορίνθου, την αρχιτεκτονική του, το τελετουργικό της νέας θρησκείας. Η δράση περιλαμβάνει παρουσίαση του θέματος με χρήση εποπτικού υλικού, εξερεύνηση του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου του, παιχνίδι ρόλων στο κτήριο του παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου.

Σχεδιασμός – υλοποίηση: Αμαλία Τσιτούρη, αρχαιολόγος – μουσειολόγος και Άννα Σφήκα, βυζαντινή αρχαιολόγος, με τη συνδρομή αρχαιοφύλακα.

EHPK-25-9-15c

EHPK-25-9-15b

EH[K-25-9-15d