«Τα πρώτα βήματα μιας νέας πίστης», Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2015

Παρουσίαση σε ενήλικο κοινό και οικογένειες της ιστορίας του Αποστόλου Παύλου στη ρωμαϊκή Κόρινθο του 1ου αιώνα μ.Χ., όπου με αφορμή τη διδασκαλία του, ήλθε αντιμέτωπος με τις αντιδράσεις μίας ισχυρής, τοπικής ιουδαϊκής κοινότητας, αλλά και την απρόσμενη ανοχή των ρωμαϊκών αρχών. Σημεία αναφοράς της εκδήλωσης αποτελούν το Βήμα της Ρωμαϊκής Αγοράς και η ομώνυμη μεσοβυζαντινή εκκλησία του, καθώς και επιλεγμένα εκθέματα του μουσείου. Στόχος της εκδήλωσης είναι να εξοικειωθεί το κοινό με μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του αρχαίου κόσμου που συνδέονται με την πόλη, ψηλαφώντας ταυτόχρονα την πολυεθνική σύνθεση της ρωμαϊκής Κορίνθου, καθώς και τα πρώτα βήματα μίας νέας θρησκευτικής κοινότητας, της χριστιανικής, από την έλευση του Παύλου έως και τον 5ο αιώνα, οπόταν επικράτησε στο πλαίσιο ενός νέου κόσμου.

Σχεδιασμός – υλοποίηση: Σωκράτης Κουρσούμης, αρχαιολόγος – επιμελητής Αρχαίας Κορίνθου.

EHPK-27-9-15a EHPK-27-9-15b