Βαρελόσχημος πίθος

Χρονολόγηση: 20ος - 16ος αι. π.Χ.
Αρ. Ευρετηρίου: CP 303
Εκθεσιακός Χώρος: Η Κορινθία στα προϊστορικά χρόνια

Βαρελόσχημος πίθος από τον προϊστορικό οικισμό στο λόφο Κοράκου.