Μυκηναϊκός κρατήρας

Χρονολόγηση: 13ος - 12ος αι. π.Χ.
Αρ. Ευρετηρίου: CP 1948 - 164
Εκθεσιακός Χώρος: Η Κορινθία στα προϊστορικά χρόνια

Μυκηναϊκός αμφοροειδής κρατήρας με παράσταση άρματος. Από την περιοχή της Ιουλίας Βασιλικής.