Πήλινο ειδώλιο ζώου

Χρονολόγηση: 2800 - 2200 π.Χ.
Αρ. Ευρετηρίου: MF 2271
Εκθεσιακός Χώρος: Η Κορινθία στα προϊστορικά χρόνια

Ειδώλιο ζώου με τομές στην κοιλιά και στο λαιμό.