Σκύφος

Αρ. Ευρετηρίου: CP 201
Εκθεσιακός Χώρος: Η Κορινθία στα προϊστορικά χρόνια

Σκύφος. Ανασκάφηκε στις αρχές του 20ου αιώνα.