Το σύνταγμα του Οκταβιανού Αυγούστου και των εγγονών του

Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ - 1ος αι. μ.Χ.
Αρ. Ευρετηρίου: S 1065, S 1080, S 1116
Εκθεσιακός Χώρος: Κόρινθος, αποικία Ρωμαίων

Άγαλμα του Λούκιου, εγγονού του Αυγούστου. Άγαλμα του Αυτοκράτορα Αυγούστου. Άγαλμα του Γάιου Καίσαρα, εγγονού του Αυγούστου. Από την Ιουλία Βασιλική.