Χρυσό διάδημα

Χρονολόγηση: 2000 - 1550 π.Χ.
Αρ. Ευρετηρίου: T 2755
Εκθεσιακός Χώρος: Η Κορινθία στα προϊστορικά χρόνια

Χρυσό διάδημα. Κτέρισμα από το Βόρειο Νεκροταφείο στην Αρχαία Κόρινθο.