Αμφιθέατρο

Σε απόσταση 1.200 μ. βορειοανατολικά του λόφου του Ναού του Απόλλωνα εντοπίζεται το μη ανεσκαμμένο Αμφιθέατρο της ρωμαϊκής Κορίνθου. Από την ελλειψοειδή κατασκευή του 1ου αιώνα μ.Χ., διακρίνεται σήμερα μία βαθιά κοιλότητα, διαστάσεων 100 x 70 μ. Το μνημείο, μερικώς λαξευμένο στον φυσικό βράχο, κατασκευάστηκε τον 1ο αιώνα μ.Χ.

amfitheatro