Μπορείτε να αγοράσετε…

Στο χώρο του Μουσείου λειτουργεί πωλητήριο για να προμηθευτείτε αρχαιολογικούς οδηγούς, εκπαιδευτικά βιβλία, κάρτες και αναμνηστικά.

giftshopb