Η Κορινθία στα προϊστορικά χρόνια

Στον εκθεσιακό χώρο «Η Κορινθία στα Προϊστορικά χρόνια» εκτίθενται ποικιλόμορφα αγγεία και λατρευτικά ειδώλια από τις ανασκαφές στις θέσεις Κοράκου, Ζυγουριές, Αρχαία Κόρινθος και Γωνιά, που μαρτυρά την κατοίκηση και την έντονη δραστηριότητα στην περιοχή και κατά την προϊστορική περίοδο.

museum Prehistoric era hall