Η ζωή σε ένα κορινθιακό σπίτι

Στην αρχαία Ελλάδα τα ιδιωτικά κτήρια ήταν συνήθως ταπεινές κατασκευές, σε αντίθεση με τα δημόσια, που ξεχώριζαν για τη λαμπρότητά τους. Στην Κόρινθο μέχρι σήμερα δεν έχουν ανασκαφεί οι συνοικίες της πόλης. Λίγες μόνο κατοικίες ευκατάστατων Κορινθίων έχουν βρεθεί σε διάφορα σημεία της αρχαίας πόλης. Στον «οίκο» την ευθύνη του νοικοκυριού είχαν οι γυναίκες. Αυτές φρόντιζαν για την ανατροφή των παιδιών και επέβλεπαν τους δούλους, που έκαναν τις πιο βαριές δουλειές του σπιτιού. Οι άνδρες συνήθως απουσίαζαν, λόγω των υποχρεώσεών τους, πολιτικών και επαγγελματικών. Στο σπίτι είχαν τον δικό τους χώρο για τη διοργάνωση των συμποσίων.

2a

douloi

1a