Αρύβαλλος με παράσταση χορού

Χρονολόγηση: 580 - 570 π.Χ.
Αρ. Ευρετηρίου: C 1954 - 1
Εκθεσιακός Χώρος: Κόρινθος, μια ισχυρή πόλη-κράτος

Ο συγκεκριμένος αρύβαλλος βρέθηκε κοντά στο ναό του Απόλλωνα και φέρει μια μοναδική παράσταση χορού. Εικονίζεται ένας αυλητής ο οποίος παίζει με το δίαυλό του ένα χορευτικό σκοπό. Έξι χορευτές στέκονται κατά ζεύγη, αντικριστά προς αυτόν με τα χέρια να κρέμονται ίσα κάτω και τα γόνατα να ταλαντεύονται ελαφρά με το ρυθμό. Μπροστά από τον αυλητή, ο πρώτος χορευτής εκτελεί ένα άλμα στον αέρα, όπως συνηθίζεται ακόμη και σήμερα στους ελληνικούς δημοτικούς χορούς. Αυτός είναι και το πρωταγωνιστικό πρόσωπο της σκηνής, γιατί από μπροστά του ξετυλίγεται η ακόλουθη επιγραφή σε κορινθιακό αλφάβητο «ΠΥΡFΙΑΣ ΠΡΟΧΟΡΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΥΤΩ ΔΕ FΟΙ ΟΛΠΑ», δηλαδή «ο Πυρβίας, ο πρώτος χορευτής. Σε αυτόν ανήκει το αγγείο». Η επιγραφή  γράφτηκε πριν από το ψήσιμο του αγγείου, κάτι που φανερώνει ότι το αγγείο αποτέλεσε ειδική παραγγελία για τον Πυρβία, είτε ως δώρο ή ως αθλητικό έπαθλο.