Επιγραφή από αρχαίο μηνολόγιο

Χρονολόγηση: 550 - 500 π.Χ.
Αρ. Ευρετηρίου: IG 1597
Εκθεσιακός Χώρος: Κόρινθος, μια ισχυρή πόλη-κράτος

Η επιγραφή αυτή προέρχεται από ένα μηνολόγιο, δηλαδή ένα δημόσιο ημερολόγιο, όπου αναγράφονταν οι γιορτές της πόλης. Τα μηνολόγια αυτά στήνονταν σε κεντρική θέση στην Αγορά ή σε ιερά, ώστε να είναι ορατά από όλα τα μέλη της πόλης. Η συγκεκριμένη επιγραφή βρέθηκε το 1898 στο λόφο του ναού του Απόλλωνα. Είναι γραμμένη σε κορινθιακό αλφάβητο, με εναλλασσόμενη φορά (βουστροφηδόν) και καλύπτει την μπροστινή και την πλάγια όψη της πλάκας. Στην μπροστινή όψη διακρίνονται τα γράμματα «ΦΟΙΝΙ… ΕΣ ΧΟΙ…», που σύμφωνα με τους μελετητές, αναφέρονται στον κορινθιακό μήνα Φοινικαίο και σε θυσία χοίρων. Το περιεχόμενο της επιγραφής είναι ασαφές, ωστόσο φαίνεται ότι σχετίζεται με τους κανονισμούς θυσίας χοίρων προς τιμήν θεών κατά τον μήνα Φοινικαίο. Ο  μήνας Φοινικαίος ανήκει στο κορινθιακό ημερολόγιο και εμφανίζεται επίσης και στον «Μηχανισμό των Αντικυθήρων», κάτι που υποδηλώνει ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός, αν δεν σχετίζεται με την Κόρινθο, πιθανώς να προέρχεται από κάποια από τις αποικίες της.