Επιγραφή προς τιμήν του Π. Αίλιου Σωσπίνου

Χρονολόγηση: 150-175 μ.Χ
Αρ. Ευρετηρίου: I 1413
Εκθεσιακός Χώρος: Αίθριο

Επιγραφή σε ελληνικό αλφάβητο. Ανάθημα προς τιμήν του Π. Αίλιου Σωσπίνου, ρήτορα. Από τη Νότια Βασιλική.