Λατινική επιγραφή προς τιμήν του Τραϊανού

Χρονολόγηση: 134 -136 μ. Χ.
Εκθεσιακός Χώρος: Αίθριο

Επιγραφή. Ανάθημα προς τιμήν του αυτοκράτορα Τραϊανού.