Πυξίδα με παράσταση οικιακών δραστηριοτήτων

Χρονολόγηση: 580 - 555 π.Χ.
Αρ. Ευρετηρίου: MK 9360
Εκθεσιακός Χώρος: Κόρινθος, μια ισχυρή πόλη-κράτος

Η μελανόμορφη αυτή πυξίδα αποτελεί μία εύγλωττη και ζωντανή εικονογραφική μαρτυρία των δραστηριοτήτων που συντελούνταν σε ένα κορινθιακό σπίτι.Η αφήγησή ξεκινά με την παρουσίαση της κυρίας που παίζει με το παιδί της. Από πίσω, μια δούλη τής περιποιείται τα μαλλιά, ενώ μια άλλη μεταφέρει τα απαραίτητα σύνεργα για τον καλλωπισμό της. Πιο δίπλα, ο άνδρας βρίσκεται στον ανδρώνα και συμμετέχει στο συμπόσιο. Οι δούλοι αντλούν κρασί από έναν μεγάλο κρατήρα και προσφέρουν εδέσματα στους συμποσιαστές. Άλλες εργασίες, όπως το πλύσιμο, το μαγείρεμα και το ψήσιμο, πραγματοποιούνται από δούλους σε άλλους χώρους του σπιτιού.