Σαρκοφάγος από το Χιλιομόδι

Χρονολόγηση: 6ος αι. π.Χ.
Εκθεσιακός Χώρος: Κόρινθος, μια ισχυρή πόλη-κράτος

Η συγκεκριμενη σαρκοφάγος βρέθηκε το 1984 κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργασιών για τη διάνοιξη αύλακος ύδρευσης στη θέση Φανερωμένη Χιλιομοδίου. Είναι μονολιθική, φτιαγμένη από ντόπιο κορινθιακό πωρόλιθο και φέρει κάλυμμα, το εσωτερικό του οποίου διακοσμείται με μια μοναδική ζωγραφική παράσταση. Εικονίζεται με ζωηρά χρώματα σύνθεση δύο λεόντων, συμμετρικών, αλλά όχι απόλυτα όμοιων, εραλδικά τοποθετημένων. Στρέφουν τις κεφαλές τους προς τα πίσω ενώ το σηκωμένο εμπρόσθιο αριστερό σκέλος του ενός ενώνεται με το αντίστοιχο δεξί σκέλος του άλλου, πάνω από ανθέμιο που διακοσμεί το κέντρο της παράστασης. Έντονη είναι η χρήση του χρώματος: μέσα σε ερυθρό πλαίσιο και σε υπόλευκο φόντο έχουν σκιαγραφηθεί τα περιγράμματα και οι ανατομικές λεπτομέρειες των λεόντων με κυανομέλανο και ερυθρό χρώμα, ενώ τα φύλλα του ανθεμίου ως προς το εσωτερικό τους εμφανίζονται εναλλάξ ερυθρά και υποκίτρινα. Η σαρκοφάγος του Χιλιομοδίου αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα κορινθιακής ζωγραφικής τέχνης και επιβεβαιώνει τις μαρτυρίες που μιλούν για την πλούσια ζωγραφική παράδοση της περιοχής.