Χάλκινο αγαλμάτιο έλληνα στρατηγού

Χρονολόγηση: 2ος αι. π.Χ.
Αρ. Ευρετηρίου: MF 4016
Εκθεσιακός Χώρος: Κόρινθος, μια ισχυρή πόλη-κράτος