Χείλος από κρατήρα με παράσταση πολεμικών πλοίων και δελφινιών

Χρονολόγηση: 570 - 550 π.Χ.
Αρ. Ευρετηρίου: C 7238
Εκθεσιακός Χώρος: Κόρινθος, μια ισχυρή πόλη-κράτος